De cursus Blessurepreventie ligt het dichtst bij de basisopleiding Sportmassage. Deze cursus gaat veel dieper in op de stof die al in de basisopleiding is gedoceerd. Het functieonderzoek wordt uitgebreid, zowel van de extremiteiten als van de romp. Diverse tapes en bandages worden toegevoegd. Daarnaast worden interpretaties van het functieonderzoek gevraagd en een argumentatie van het behandelplan. Er wordt een begin gemaakt met het denken in oorzaak en gevolg in ketens (kinesiologie), waarbij belasting en belastbaarheid de sleutelwoorden zijn.

Anatomie in vivo doet zijn intrede. Een zeer nuttig onderdeel ter discriminatie van verschillende structuren. Sportblessures worden besproken aan de hand van symptomen en mogelijke oorzaken, waardoor een verantwoorde begeleiding door de sportmasseur gegeven kan worden. Een specifieke en zeer effectieve manier van spierverlengen volgens de methode van Janda wordt aangeleerd.

Lesinformatie

In deze opleiding worden de verschillende soorten blessures, de mogelijkheden voor blessurepreventie en de functietesten verder uitgediept. De opleiding is alleen toegankelijk voor degenen die in het bezit zijn van het diploma Sportmassage/Verzorging en omvat 14 lesblokken van 3 uur. Het diploma van deze opleiding is vereist om deel uit te mogen maken van een van de regionale of landelijke massageteams bij evenementen.

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING
Bij deze vervolgopleiding kunnen maximaal  16 mensen geplaatst worden.
Er wordt veel praktisch geoefend, bijvoorbeeld door spieren en gewrichten in te tekenen, gewrichtsuitslagen te meten en nieuwe tapes en bandages aan te leggen.

De cursus bestaat uit de 13 theoretische modules

TOELATINGSEISEN
Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je het diploma Sportmassage/Verzorging hebt behaald van het NGS of van de VOS. 

HET  VOS-EXAMEN
Het VOS-examen bestaat uit een modulair opgezet theorie-examen en aan het eind van de cursus een praktijkexamen. Het examen staat onder auspiciën van de NESM.

Locatie en tijden

De lessen worden gegeven in:

Leek
op de maandagavond of dinsdagavond 19.00 uur-22.00 uur

€ 850,-

Contact opnemen

Inschrijven:

Het inschrijfgeld bedraagt € 250,00.
Dit bedrag mag later bij de betaling van het onder vermelde cursusgeld worden afgetrokken. Indien de inschrijving NIET wordt doorgezet komt het inschrijfgeld ten goede aan het opleidingsinstituut, als tegemoetkoming in administratie- en reserveringskosten.

Cursuskosten: € 850,00

Bij het cursusgeld zijn inbegrepen:
Cursusmap
Instructiematerialen (foto’s en presentaties)
Meethoek
3 rollen Elastisch kleefpleister
3 rollen tape

Voor het examengeld, dat u dient te voldoen aan het NESM, verwijzen wij u graag naar de website van het NESM.