Sportmassage en sportverzorging

De basisopleiding voor een sportmasseur begint bij de opleiding Sportmassage/Verzorging. De naam sportmassage is gekozen, omdat er naast het masseren ook aandacht wordt besteed aan verzorging (EHBSO, tapen, bandageren). Deze vaardigheden moeten vooral in de sport veelvuldig toegepast worden, vandaar het voorvoegsel “sport”.

De opleiding Sportmassage/Verzorging is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel van het NGS-assessment of het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM).
De theorie vakken bestaan uit: Anatomie, Fysiologie en Massage/Verzorging.
Bij het NGS komt hier ook nog Kwaliteitszorg bij.