De basisopleiding voor een sportmasseur begint bij de opleiding Sportmassage/Verzorging. De naam sportmassage is gekozen, omdat er naast het masseren ook aandacht wordt besteed aan verzorging (EHBSO, tapen, bandageren). Deze vaardigheden moeten vooral in de sport veelvuldig toegepast worden, vandaar het voorvoegsel “sport”.

De opleiding Sportmassage/Verzorging is gericht op het kunnen voldoen aan de minimumeisen voor het theoretische en praktische deel van het NGS-assessment of het examen van de Nederlandse Examenstichting Sportverzorging en Massage (NESM).
De theorie vakken bestaan uit: Anatomie, Fysiologie en Massage/Verzorging.
Bij het NGS komt hier ook nog Kwaliteitszorg bij.

Lesinformatie

Structuur van de opleiding
De cursus Sportmassage/Verzorging omvat een studiejaar van 31 lesweken. Iedere week is er één avond les met 1,5 lesuren theorie en 1,5 lesuren praktijk. Tussen het theorie- en het praktijkgedeelte zit een pauze van 15 minuten. Het is de bedoeling dat ook thuis een aantal uren wordt besteed aan de bestudering van de theorie en aan het oefenen in de praktijk.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Voor de opleiding geldt een minimum van 10 en een maximum van 12 cursisten.

Je kunt kiezen of je getoetst wilt worden door het NGS of de VOS.
zie hieronder

Toelatingseisen
Er zijn geen formele toelatingseisen voor deze cursussen. Met name het theoretische deel moet echter niet onderschat worden; bij een groot gedeelte van de theorie, met name bij anatomie en fysiologie, wordt gebruik gemaakt van de Latijnse benamingen. Een en ander kan, vooral voor wie lang uit het leerproces is, flink wat tijd vergen.

Het NGS-Assessment
Het NGS-assessment kan alleen worden afgelegd door de cursisten Sportmassage/Verzorging en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte wordt via het CITO afgenomen in een computercentrum bij jou in de buurt en je moet hiervoor slagen alvorens een aantal weken later een assessment afgelegd mag worden. De examens worden landelijk gehouden en zijn erkend door het KCE.

Het  VOS-Examen
Het VOS-examen, is toegankelijk voor de cursisten Sportmassage/Verzorging en bestaat uit een modulair opgezet theorie-examen en aan het eind van de cursus een praktijkexamen. Het examen staat onder auspiciën van de NESM.

De volgende vakken worden tijdens de opleiding gegeven:

Theorie

 • Anatomie: leer van de bouw van het menselijke lichaam
 • Fysiologie: leer van de levensverrichtingen, lichaamsprocessen van de verschillende organen en orgaanstelsels
 • Sportmassage/ sportverzorging
 • EHBSO
 • Kwaliteitszorg

Praktijk

 • EHBSO algemene ongevallen
 • EHBSO Sport ongevallen
 • Krampbestrijding
 • Anamnese
 • Inspectie
 • Functie onderzoek
 • Opstellen behandelplan
 • Tapen/bandageren
 • (Sport)massage

Locatie en tijden

De lessen worden gegeven in:

Leek:
Woensdag 19.00 uur-22.30 uur

€ 1325,-

Contact opnemen

Inschrijven:
Het inschrijfgeld bedraagt € 300,00.

Dit bedrag mag later bij de betaling van het onder vermelde cursusgeld worden afgetrokken. Indien de inschrijving NIET wordt doorgezet komt € 100,00 van het inschrijfgeld ten goede aan het opleidingscentrum, als tegemoetkoming in administratie- en reserveringskosten.

Cursuskosten: € 1325,00

Bij het cursusgeld zijn inbegrepen:

Cursusboeken
Massage olie
Instructiematerialen (foto’s en presentaties)
Verzorgingskoffer met sportverzorgingsartikelen
Gebruik van massagetafels

Voor het examengeld, dat u dient te voldoen aan het NGS, verwijzen wij u graag naar de website van het NGS. Klik daarvoor op deze link NGS-examens. En voor de VOS examens naar de website van het NESM.