De opleiding (Sportgerichte) massage (VOS) bevatten alleen de theorievakken anatomie, fysiologie, sportmassage en praktijk massage. De opleiding loopt gelijk met de opleiding Sportmassage/Verzorging maar wordt eerder afgesloten.

Lesinformatie

Structuur van de opleiding
De cursus Sportmassage/Verzorging omvat een studiejaar van 24 lesweken. Iedere week is er één avond les met 1,5 lesuren theorie en 1,5 lesuren praktijk. Tussen het theorie- en het praktijkgedeelte zit een pauze van 15 minuten. Het is de bedoeling dat ook thuis een aantal uren wordt besteed aan de bestudering van de theorie en aan het oefenen in de praktijk.
Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven.

Voor de opleiding geldt een minimum van 10 en een maximum van 12 cursisten.

Je wordt getoetst door het NESM (VOS).

Toelatingseisen
Er zijn geen formele toelatingseisen voor deze cursussen. Met name het theoretische deel moet echter niet onderschat worden; bij een groot gedeelte van de theorie, met name bij anatomie en fysiologie, wordt gebruik gemaakt van de Latijnse benamingen. Een en ander kan, vooral voor wie lang uit het leerproces is, flink wat tijd vergen.

Het  VOS-Examen
Het VOS-examen, is toegankelijk voor de cursisten Sportmassage/Verzorging en bestaat uit een modulair opgezet theorie-examen en aan het eind van de cursus een praktijkexamen Massage. Het examen staat onder auspiciën van de NESM.

De volgende vakken worden tijdens de opleiding gegeven:

Theorie

  • Anatomie: leer van de bouw van het menselijke lichaam
  • Fysiologie: leer van de levensverrichtingen, lichaamsprocessen van de verschillende organen en orgaanstelsels
  • Sportmassage

Praktijk

  • Anamnese
  • (Sport)massage

Locatie en tijden

De lessen worden gegeven in:

Leek:
op woensdagavond 19.00 uur-22.30 uur

€ 850,-

Contact opnemen

Inschrijven:
Het inschrijfgeld bedraagt € 300,00.

Dit bedrag mag later bij de betaling van het ondervermelde cursusgeld worden afgetrokken. Indien de inschrijving NIET wordt doorgezet komt € 100,00 van het inschrijfgeld ten goede aan het opleidingsinstituut, als tegemoetkoming in administratie- en reserveringskosten.

Cursuskosten: € 850,00

Bij het cursusgeld zijn inbegrepen:

Cursusboeken
Massage olie
Instructiematerialen (foto’s en presentaties)
Gebruik van massagetafels

Voor het examengeld, dat u dient te voldoen aan het NGS, verwijzen wij u graag naar de website van het NGS. Klik daarvoor op deze link NGS-examens.