MEDIC FIRST AID ® is wereldwijd actief en uitermate innovatief op het gebied van eerste hulpverlening cursussen voor bedrijven, industrie en de individuele wereld burger. Niet voor niets wordt ons product op de markt gebracht door meer dan 80.000 instructeurs in 10 verschillende talen verdeeld over meer dan 120 landen en zijn reeds meer dan 9 miljoen eerste hulpverleners door onze Medic First Aid ® Instructeurs opgeleid.

MFA ® Europe is dus zelf geen cursusgever maar productontwikkelaar, -aanbieder, kwaliteitbewaker en registerhouder en stelt daarbij hoge eisen aan de tot haar register toetredende MFA ® Europe trainingscentra en de daar werkende MFA ® Europe instructeurs, zoals vermeld in de regels en richtlijnen. Ons streven naar perfectie op dit terrein komt tot uitdrukking in de navolgende kwaliteiten.

Lesinformatie

Welke MFA cursussen zijn er?

De cursussen kunnen worden ingedeeld in 2 hoofdgroepen.

  1. BLS   – Basiscursus Eerste Hulp
  2. EHV   – Eerste Hulpverlener
  •  MFA Europe Basiscursus Eerste Hulp (BLS) geeft de ‘first responder’ voldoende handvatten om binnen de eerste minuten na een ongeval snel en effectief op te kunnen treden tot aan het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door de gewaarschuwde externe professionele hulpverleningsinstanties. Deze cursus is geheel ontwikkeld conform de inhoud en eindtermen van het cursusmateriaal en de richtlijnen van de NRR en ERC.
  •  MFA Europe cursus Eerste Hulpverlener (EHV) is een uitbreiding van de BLS cursus die qua inhoud en eindtermen; inclusief reanimatie en AED gebruik; volledig overeenstemt met de EHBO cursus van het Oranje Kruis en de richtlijnen van de EFAG van het Rode Kruis.
  • MFA Europe Eerste Hulpverlener cursus (EHV) is inclusief zuigeling- en kinder eerste hulp en ziektebeelden, inclusief reanimatie en AED gebruik. De daarbij geformuleerde eindtermen voldoen ruimschoots aan de criteria ten behoeve van de regeling rondom de opleidingseisen op het terrein van het certificaat eerstehulpverlening voor kinderen van de gastouders binnen het kinderdagverblijf.

Uiteraard kan een specifieke opleiding (BLS/EHV alleen voor kinderen) ook separaat worden gevolgd, zonder de combinatie met het pakket voor volwassenen.

ALLE instructiemiddelen zijn in het Nederlands.

Locatie en tijden

De lessen worden gegeven in:

Leek:
op maandagavond 19.30 uur-22.00 uur

Vanaf € 125,-

Contact opnemen

Inschrijven:
Het inschrijfgeld bedraagt € 50,00.

Dit bedrag mag later bij de betaling van het ondervermelde cursusgeld worden afgetrokken. Indien de inschrijving NIET wordt het inschrijfgeld ten goede aan het opleidingsinstituut, als tegemoetkoming in administratie- en reserveringskosten.

Cursuskosten BLS: € 125,00 (Minimale deelname 6 personen)

Cursuskosten EHV-V: € 225,00 (Minimale deelname 6 personen)

Cursuskosten EHV-K: € 275,00 (Minimale deelname 6 personen)

Cursuskosten Retraining: € 65,00 (Minimale deelname 6 personen)

Bij het cursusgeld zijn inbegrepen:

Werkboek MFA
Gebruik reanimatie poppen
Gebruik van AED
Certificaat en pasje (worden thuis gestuurd)